Saturday, February 23, 2008

Merdeka! Merdeka! Merdeka!

Selamat Menyambut Hari Kebangsaan
Kepada Semua Raykat
Negara Brunei Darussalam


No comments: